Norskprøver

Det gjennomføres to prøver i norsk som andrespråk: Norskprøven og Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten). INTERA Language Center tilbyr kurs som forbereder deg til disse testene og du kan velge mellom kurs med middels– eller høy progresjon.

I tillegg til å dekke kravene om norskopplæring ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller ved søknad om norsk statsborgerskap, stiller de fleste arbeidsgivere krav om norskkunnskaper tilsvarende Norskprøven – nivå A2 eller B1 (tidligere Norskprøve 2 og -3).

Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten) er beregnet for utenlandske personer som skal søke opptak ved universitet eller høgskole og som ønsker dokumentasjon på sine norskkunnskaper.